Защо да използвате Пайн за коледно дърво?

Тъй като боровете са вечнозелени, вечнозелено дърво е символ на християнската е дал вечен живот чрез вяра в Христос. Остри дърво сочи към небесното царство. Пунктирана дърво върха звезда ръководи мъдреците Витлеем, посещение на Исус в тази конкретна звезда. Звездите от небето се отнася към светлината на Исус Христос на света. Под дървото представлява дар от Бога чрез дара на единствения си син в света: надежда, любов, радост и мир.