Най-традиционните коледни елхи повече

Използва като коледно дърво в света, отколкото всички други видове, са повече от 10 вида дървета от вида борови Abies, Ела се счита за най-традиционните коледно дърво. Ели са най-популярните видове коледно дърво, без цвят и мирис приятен, но защото му острието не е лесен дори след изрязване и сухи разстояние.